Geotechnika a Budownictwo-różnice

person Agre_Lampfolder_openBudownictwolocal_offer, access_time 4 maja 2018
Różnice między geotechniką a budownictwem

Geotechnika ma różne rodzaje badań gruntowych. Są to:
— makroskopowe (in situ):
• określenie rodzaju gruntu (spoisty czy niespoisty) za pomocą prób: wałeczkowania, rozcierania, rozmakania;
• wstępna ocena wilgotności gruntu: suchy (nie zawilgaca bibuły), wilgotny (zawilgaca bibułę); mokry (po ściśnięciu wydziela wodę), nawodniony (woda wycieka samoistnie);
• wizualne określenie barwy gruntu w stanie wilgotności naturalnej;
• oznaczenie zawartości CaCO3 za pomocą kwasu solnego.
— laboratoryjne — dla określenia:
• gęstości pozornej,
• właściwości szkieletu gruntowego,
• porowatości,
• wilgotności,
• składu granulometrycznego i mineralogicznego,
• zawartości części organicznych,
• właściwości mechanicznych (przede wszystkim wytrzymałości i ściśliwości).
— rozpoznanie podłoża budowlanego za pomocą odkrywek, sondowanie (wbijanie sondy wraz z określeniem oporu gruntu) lub otworów badawczych dla potrzeb profilowania. Wymagana głębokość wierceń — 7 metrów poniżej projektowanego zagłębienia fundamentu.

Badania geotechniczne może wykonywać technik lub inżynier z wykształceniem odpowiednim na kierunku budownictwa lub pokrewnym na kierunku inżynierii środowiska. Uprawniony inżynier budownictwa może programować i wykonywać badania oraz oceniać je w formie dokumentacji, opinii, ekspertyzy w zakresie swoich uprawnień budowlanych.

Z uwagi na przeznaczenie budowli i budynków, budownictwo dzieli się na:
— Budownictwo miejskie:
• budownictwo mieszkaniowe — budynki mieszkalne i usługowe (jednorodzinne, wielorodzinne, zbiorowe);
• budownictwo komunalne — sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, także budowle tzw. małej architektury jak;
— Budownictwo przemysłowe — służące technologii produkcji (wydobywczego, hutniczego, cementowego, włókienniczego, energetyki;
— Budownictwo komunikacyjne — drogi kołowe i koleje wraz z dworcami, skrzyżowania dróg, mosty, obiekty ich zaplecza technicznego;
— Budownictwo rolnicze — służy bezpośrednio produkcji rolnej;
— Budownictwa wodne:
• morskie — falochrony, nabrzeża, mola, latarnie morskie;
• śródlądowe — zapory wodne, jazy, umocnienia brzegów rzek.

Więcej na: https://www.titan.com.pl/geotechnika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>