Różnice między geotechniką a budownictwem

Geotechnika a Budownictwo-różnice

Geotechnika ma różne rodzaje badań gruntowych. Są to: — makroskopowe (in situ): • określenie rodzaju gruntu (spoisty czy niespoisty) za pomocą prób: wałeczkowania, rozcierania, rozmakania; • wstępna ocena wilgotności gruntu: suchy (nie zawilgaca bibuły), wilgotny (zawilgaca bibułę); mokry (po ściśnięciu wydziela wodę), nawodniony (woda wycieka samoistnie); • wizualne określenie barwy gruntu w stanie wilgotności naturalnej; […]

person Agre_Lampaccess_time 4 maja 2018launch Read More